Vi har følgende distanser på Årstøl:
1 km, 2 km og 3 km som er lyssatt 
5 km som delvis lyssatt

Lys på til kl 23.00 hver dag i vintersesongen.


Kontakt

Søgne Skiklubb

4640 Søgne