Styre og Utvalg

Styret (2018)                  Verv:

Lars V. Aamodt            Leder

Jøran Eriksen                Styremedlem/Kasserer
Trine Espeland                  Styremedlem/referent
Håkon Lohne                  Styremedlem
Lene Holmen Berg         Styremedlem

Karl Kimestad          Styremedlem

 
Sportsutvalg:

Håkon Lohne              Leder
Arvid Borø  
Preben Søren Dahl
Bent Inge Bakke
Magne Lia
Jøran Eriksen

 
Seniorutvalg

Karl Kimestad         Leder

Floke Bredland
Leif Wiig
Finn Lohne
Georg Engenes
Einar Danielsen
Erling Askildsen
Oscar Lohne
 
Andre verv for 1 år (2018)
Margrete Tofte velges til Idrettsrådet.
Lars V. Aamodt velges til Ski-tinget og VAI-tinget.
Finn Lohne velges som revisor.
Håkon Lohne velges til Utdanningskontakt
 
Valgkomite; Margrete Tofte og Arnfinn Grimestad