Styre og Utvalg

Styret (2021)                  Verv:

Nils Martin Nilsen            Leder

Lars V. Aamodt               Styremedlem/Kasserer

Håkon Lohne                  Styremedlem

Karl Kimestad                 Styremedlem 

Magne Lia                Styremedlem

 

 
Sportsutvalg:

Håkon Lohne              Leder
Preben Søren Dahl
Bent Inge Bakke
Magne Lia

Nils Martin Nilsen

 
Seniorutvalg

Karl Kimestad         Leder

Floke Bredland
Leif Wiig
Finn Lohne
Georg Engenes
Einar Danielsen
Erling Askildsen
Oscar Lohne
Askild Johnsen
Arnfin Håverstad
Tom Lohne