Barn og unge

Barnemedlemskap: 50 kr for 1 år opptil 15 år
Familiemedlemskap: 300 kr for 1 år - for hele din familie

Våre aldersbestemte utgjør en stor av våre medlemmer, og mesteparten av klubbens ressurser går med på å ta vare på disse. Det skal i årene som kommer satset enda mer på de unge for å skape nye skitalenter ifra Søgne.

Vi har flotte arenaer som våre medlemmer benytter og vi prøver alltid å skaffe nytt utstyr til våre utøvere slik at de ikke skal mangle på treningsutstyr. Vi har utstyr for både rulleski å låne ut, samt mye utstyr til barneskilek som vi benytter på Årstøl Skiarena.

Våre yngste utøvere starter i klubben allerede i 5-6 års alderen, og det er derfor svært viktig for oss at foreldre er inkluderte i de første årene, i treninger og ikke minst til kjøring til og fra. Det er dere som gir barna muligheten - vi som gir tilbudet.

Mange av våre foreldre deltar også som oppmenn og frivillige når vi skal avholde arrangementer, noe vår klubb setter umåtelig stor pris på.


Kontakt

Søgne Skiklubb

4640 Søgne