Årsmøte Søgne skiklubb

06.02.2020 18:55

Styret innkaller herved til årsmøte i Søgne Skiklubb

Årsmøtet avholdes mandag den 2. mars 2020 kl 19.00 i lokalene til Søgne og Greipstad sparebank på Tangvall.

 

Saker som medlemmer ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest mandag 16. februar til post@sogne-skiklubb.no.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter og opplysninger om lokale for årsmøtet vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.sogne-skiklubb.no
 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Søgne Skiklubb
v/ Lars Vassbotn Aamodt

 

www.sogne-skiklubb.no
www.facebook.com/SogneSkiklubb


Kontakt

Søgne Skiklubb

4640 Søgne