Innkalling til årsmøte i Søgne Skiklubb

18.02.2016 13:20

Til medlemmene i Søgne Skiklubb

Søgne 17 februar 2016

Innkalling til årsmøte i Søgne Skiklubb


Styret innkaller herved til årsmøte i Søgne Skiklubb


Årsmøtet avholdes mandag den 14. mars kl 20.00 på Søgne Videregående Skole som ligger nede ved Søgne Gamle Prestegård. 

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest mandag 29 februar til post@sogne-skiklubb.no Vedlagt mal skal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.sogne-skiklubb.no 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!
 

Med vennlig hilsen


Styret i Søgne Skiklubb
v/Dag Morten Frantzen


Kontakt

Søgne Skiklubb

4640 Søgne