Innkalling til årsmøte i Søgne Skiklubb

26.01.2017 18:43

Til medlemmene i Søgne Skiklubb

Søgne 23. januar 2017

 

Innkalling til årsmøte i Søgne Skiklubb


Styret innkaller herved til årsmøte i Søgne Skiklubb

Årsmøtet avholdes mandag den 27. februar kl 19.00 i 3.etg Søgne og Greipstad Sparebank på Tangvall. Saker som medlemmer ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest mandag 13. februar til post@sogne-skiklubb.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.sogne-skiklubb.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Søgne Skiklubb
v/Dag Morten Frantzen

www.sogne-skiklubb.no
www.facebook.com/SogneSkiklubb

 

 

 


Kontakt

Søgne Skiklubb

4640 Søgne