Innkalling til årsmøte i Søgne Skiklubb

15.01.2018 20:00

Til medlemmene i Søgne Skiklubb

Søgne 15. januar 2018

Innkalling til årsmøte i Søgne Skiklubb


Styret innkaller herved til årsmøte i Søgne Skiklubb

Årsmøtet avholdes mandag den 26. februar kl 19.00 i 3.etg Søgne og Greipstad Sparebank på Tangvall. Saker som medlemmer ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest mandag 12. februar til post@sogne-skiklubb.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.sogne-skiklubb.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Søgne Skiklubb
v/ Lars Vassbotn Aamodt

www.sogne-skiklubb.no
www.facebook.com/SogneSkiklubb


Kontakt

Søgne Skiklubb

4640 Søgne