Innkalling til årsmøte i Søgne Skiklubb

04.02.2019 21:01

Til medlemmene i Søgne Skiklubb

Søgne 4. februar 2019

Innkalling til årsmøte i Søgne Skiklubb


Styret innkaller herved til årsmøte i Søgne Skiklubb

Årsmøtet avholdes mandag den 4. mars 2019 kl 19.00 i klubbhuset Tangvall skole. Saker som medlemmer ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest mandag 18. februar til post@sogne-skiklubb.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.sogne-skiklubb.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Søgne Skiklubb
v/ Lars Vassbotn Aamodt

www.sogne-skiklubb.no
www.facebook.com/SogneSkiklubb


 

 

 


Kontakt

Søgne Skiklubb

4640 Søgne