Saksliste for årsmøte i Søgne Skiklubb

23.02.2020 23:15

Styret viser til innkalling til årsmøte i Fritidsnytt den 1. februar 2020.

Årsmøtet avholdes mandag den 2. mars 2020 kl 19.00 i lokalet til Søgne og Greipstad sparebank på Tangvall.
 

Under følger sakslisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden

Sak 3: Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 4: Behandle idrettslagets årsberetning 

Sak 5: Behandle idrettslagets regnskap 

a)    Regnskap 2019 gjennomgang

b)    Budsjettforslag for 2020

Sak 6: Behandle forslag og saker

a)    Barne- og ungdomssatsing

b)    Sponsoravtale Repstad Eiendom

Sak 7: Fastsette medlemskontingent for 2021.

Barn under 15 år: 50 kroner

Voksne 100 kroner

Familiemedlemskap 300 kroner

Sak 8: Informasjon

a)    Ny Lovnorm fra 1/1-2020

b)    Ny sponsoravtale med Søgne & Greipstad sparebank

c)    Løypekjøring i Nye Kristiansand kommune

Sak 9: Foreta følgende valg:

a)    Styreleder

b)    Øvrige styremedlemmer

c)    Revisor

d)    Representanter til utvalg, ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.

e)    Valgkomité 

 

 

 

Med vennlig hilsen
styret i Søgne Skiklubb v/ Lars Aamodt


Kontakt

Søgne Skiklubb

4640 Søgne