Saksliste for Årsmøte Søgne Skiklubb 14 mars 2016

01.03.2016 20:43

Til medlemmer i Søgne Skiklubb

Søgne 1 mars 2016

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Søgne Skiklubb

Styret viser til innkalling til årsmøte av 18 februar.
Årsmøtet avholdes den 14 mars kl 20.00 på Søgne Videregående Skole ved Søgne Gamle Prestegård.

 

Under følger saklisten for årsmøtet.

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning.
5. Behandle idrettslagets regnskap.
    a)      Regnskap 2015 gjennomgang
    b)      Budsjett for 2016

6. Behandle forslag og saker.
    a)    Seniorgruppen overtar vedlikehold av hytte og garasje.
    b)    Seniorgruppen overtar administrasjon av utleie/lån av hytten.
    c)    Rassikring av tak på hytten.     
    d)    Godkjenning av sponsorer for sesongene fremover og innhold i avtalene.     

7. Fastsette medlemskontigent for kommende sesong.
8.  Foreta følgende valg:
    a)    Leder og nestleder
    b)    Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
    c)    Kontrollkomité med minst to medlemmer
    d)    Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
    e)    Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

 

Med vennlig hilsen
styret i Søgne Skiklubb
v/Dag Morten Frantzen


Kontakt

Søgne Skiklubb

4640 Søgne