Saksliste til årsmøte 4. mars 2019 klokka 1900

25.02.2019 19:38

Saksliste for årsmøte i Søgne Skiklubb

Styret viser til innkalling til årsmøte av 4. februar 2019.

Årsmøtet avholdes mandag den 4. mars kl 19.00 i klubbhuset på Tangvall.
 

 Under følger sakslisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden

Sak 3: Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 4: Behandle idrettslagets årsberetning 

Sak 5: Behandle idrettslagets regnskap 

a)    Regnskap 2018 gjennomgang

b)    Budsjettforslag for 2019

Sak 6: Behandle forslag og saker

a)    Barne- og ungdomssatsing

b)     Morothon,

c)     Trimbingo,

d)     Ole Brum rennet,

e)     Lindåsdagen.

Sak 7: Fastsette medlemskontingent for 2020. 

Barn under 15 år: 100 kroner

Voksne 200 kroner

Familiemedlemskap 500 kroner

Sak 8: Foreta følgende valg:

a)    Styreleder

b)    Øvrige styremedlemmer

c)    Revisor

d)    Representanter til utvalg, ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.

e)    Valgkomité 

 

 

Med vennlig hilsen
styret i Søgne Skiklubb v/ Lars Aamodt


Kontakt

Søgne Skiklubb

4640 Søgne