Saksliste til årsmøte 5. april klokka 1800

29.03.2022 22:12

Årsberetning 2021 seniorutvalget.docx (26,9 kB)
Linnåsdagen 2021.docx (27 kB)
Årsberetning 2021 SSK.docx (15,4 kB)
Årsberetning Sportsutvalget 2021.docx (12,4 kB)
Budsjett2022 (1).pdf (32,8 kB)
Regnskap 2021.jpeg (201,6 kB)
Saksliste Årsmøte Søgne Skiklubb 2022

Sak 1:

Godkjenning av de stemmeberettige

 

Sak 2:

Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

 

Sak 3:

Valg av dirigent og referent. To til å underskrive protokollen.

 

Sak 4:

Årsberetning fra Styret, Sportsutvalg og Seniorutvalg v/ Nils Martin Nilsen, Håkon Lohne og Karl Kimestad

 

Sak 5:

Regnskap 2021 v/ Lars V. Aamodt

Budsjett 2022 v/Lars V. Aamodt

 

Sak 6:

Behandle forslag og saker.

 

Sak 7:

Medlemskontigent 2023.

 

Sak 8:

Informasjon om sponsoravtalene

Informasjon om dugnader o.l.

 

Sak 9:

Valg av leder, styremedlemmer, sportsutvalg, seniorutvalg.

Representanter til utvalg, ting og møter. 

Kasserer:

Representanter til skiting og Agder Idrettsting: 

Idrettsrådet:

Utdanningskontakt:

Barneidrettsansvarlig:

Valgkomite:

 


Kontakt

Søgne Skiklubb

4640 Søgne