Sakspapirer til årsmøte i Søgne skiklubb mandag 7. juni klokka 1900

31.05.2021 17:34

Saksliste Årsmøte Søgne Skiklubb 2021

 

Tilstede:

 

Sak 1:

Godkjenning av de stemmeberettige

 

Sak 2:

Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

 

Sak 3:

Valg av dirigent og referent. To til å underskrive protokollen.

 

Sak 4:

Årsberetning fra Styret, Sportsutvalg og Seniorutvalg v/ Nils Martin Nilsen, Håkon Lohne og Karl Kimestad

 

Sak 5:

Regnskap 2020 v/ Lars V. Aamodt

Budsjett 2021 v/Lars V. Aamodt

 

Sak 6:

Behandle forslag og saker.

 

Sak 7:

Medlemskontigent 2022.

 

Sak 8:

Informasjon om sponsoravtalene

Informasjon om dugnader o.l.

 

Sak 9:

Valg av leder, styremedlemmer, sportsutvalg, seniorutvalg.

Representanter til utvalg, ting og møter. 

Kasserer:

Representanter til skiting og Agder Idrettsting: 

Idrettsrådet:

Utdanningskontakt:

Barneidrettsansvarlig:

Valgkomite:

 

 

Årsberetning 2020 SSK.docx (14787)
Linnåsdagen 1.docx (13694)
ÅRSBERETNING-SPORTSUTVALGET-2020 (1).docx (14412)
Årsberetning 2020 seniorutvalget.docx (13386)
Regnskap2020.pdf (428528)
 


Kontakt

Søgne Skiklubb

4640 Søgne