Tøffest uten fluor

13.01.2018 23:49

SØGNE SKIKLUBB

Vi oppfordrer alle til å bruke glidprodukter uten fluor!

Fordi det er risiko for helse- og miljøskader knyttet til bruk av glidsmøring med fluor vil vår klubb oppfordre alle utøvere og skismørere til å bruke glidprodukter uten fluor – på tur, trening eller renn. Dette gjelder spesielt i de aldersbestemte klassene under 17 år.

Vi slutter oss derfor til de skiklubber i Norge som mener det er best å være «Tøffest uten fluor». Dette vil vi synliggjøre gjennom klubbens smøretips for trening og renn.

I tillegg må alle i vår klubb påse at vedtatte smørevettregler og regler for avfallshåndtering blir fulgt i alle sammenhenger.

Bakgrunn:

Saken om fluor i aldersbestemte klasser under 17 år kom opp på Norges Skiforbunds Vårmøte i juni 2017 og Høstmøte i oktober 2017. Resultatet er et foreløpig betinget forbud mot fluor som trer i kraft når en har kontrollmetoder som kan identifisere fluor på skiene før rennstart:

Langrennskomiteen i Norges Skiforbund innfører et fluorforbud i klassene til og med 16 år, men først når det finnes sikre kontrollmetoder som kan identifisere fluor under skiene før start i skirenn.

Metoder for kontroll finnes ikke per dags dato, men flere arbeider for å få dette på plass.

Frem til dette forbudet trer i kraft oppfordres alle skikretser og klubber til å benytte glidprodukter uten fluor – i alle skirenn – spesielt i årsklasser til og med 16 år. Når sikre kontrollmetoder er på plass, skal forbudet gjelde fra 14 dager etter at alle kretser og klubber har mottatt informasjon fra NSF om at forbudet inntreffer.

For å begrense helse- og miljøskade ved bruk av fluor vil Langrennskomiteen i Norges Skiforbundet oppfordre alle til å påse at vedtatte smørevettregler og regler for avfallshåndtering blir fulgt

For styret i Søgne skiklubb.

Lars Aamodt 

Tøffest uten fluor – sesongen 2017/2018 for skiklubben https://toffestutenfluor.wordpress.com/

 

 


Kontakt

Søgne Skiklubb

4640 Søgne